İşe Alım

Altınyıldız, iş başvurusunda bulunan adaylara cinsiyet, yaş, etnik köken, dil, din, medeni hal, engellilik, politik görüş ya da aidiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği nedenleri ile ayrımcılık yapmamayı ilke edinmiştir. İşe alım, terfi, transfer, rotasyon, ücretlendirme gibi tüm İnsan Kaynakları politika ve uygulamalarımızda adalet ve eşitlik ilkemize uygun bir yaklaşımı benimsemekteyiz. Seçme ve yerleştirmede hiçbir ayrım yapmadan, işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip ve kurum değerlerini benimseyip uyum sağlayabilecek kişilere eşit fırsat vermekteyiz.

Aday seçiminin objektif olabilmesi için geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış, bilimsel temelleri olan seçim araçları kullanılır. Seçim araçlarımızın standart olması işe alımda eşitliğin getirisidir.