Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Altınyıldız Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak; Kalite, Çevre, Enerji ve Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemleri çerçevesinde belirlediği çevre ve insan odaklı çalışmaları doğrultusunda;

 • Ürün ve hizmet kalitesini güvence altına almayı,
 • Müşteri odaklı çalışmayı,
 • Termin sürelerine sadık kalmayı,
 • Müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı,
 • Şirket performansı ve üretimin verimliliğini arttırmayı,
 • Çevreyi korumayı ve çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapmayı,
 • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
 • Faaliyetleri sonucu açığa çıkan atıklarını ayrıştırmayı,
 • Sıfır atık yaklaşımı ile üretim yapmayı ve geri dönüşümü artırmayı,
 • Sürdürülebilirlik faaliyetlerini desteklemeyi ve karbon ayak izini azaltmayı,
 • Enerjiyi verimli kullanmayı, çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapmayı,
 • Satın alınan ürün ve hizmetlerde, yeni yatırım ve tasarımlarda, üretimde ve tüm süreçlerinde çevreyi ve enerji verimliliğini gözetmeyi,
 • Bilgi güvenliğini ve gizliliğini güvence altına almayı,
 • Bilgi güvenliği prosedürlerinin uygulanmasını,
 • Bilgi bütünlüğünü korumayı,
 • Kalite, enerji, bilgi güvenliği ve çevre duyarlılığı konularında eğitim ve denetimler ile tüm çalışanlarının bilinçlendirilmesine katkıda bulunmayı,
 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını rehber edinerek faaliyet göstermeyi,
 • EYS ile kalite, çevre, bilgi güvenliği ve enerji performansını sürekli izlemeyi, iyileştirmeyi ve paydaşlarıyla paylaşmayı,
 • Sürekli gelişim için ölçülebilir hedefler planlayarak bu hedeflere ulaşmayı,
 • Entegre Yönetim Sistemlerine ait riskleri belirlemeyi, kontrollerini geliştirmeyi ve yönetmeyi,
 • Ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuat gerekliliklerine uymayı,
 • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
 • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.