Misyon ve Vizyon

Misyon

Toplumsal sorumluluk ve etik değerlerimize aykırı hiçbir faaliyet içerisinde yer almadan; dinamik, öncü, uluslararası standartlara dayalı bir sistem anlayışını sürdürmek için gerekli olan proaktif yeteneklerini sürekli geliştiren;  saygı, güven, açıklık, dürüstlük, bireysel sorumluluk ilkelerimize ve işbirliği esasına dayanan takım çalışmasını, süreç yönetimine dayalı  organizasyon yapısı içinde  sürdüren; değişimin gerekliliğine inanan kurumsal  yapısıyla, en son bilgi, yönetim ve teknoloji  araçlarını bilinçli şekilde kullanan; vizyonumuz doğrultusunda, çalışanlarımızın kendilerini geliştirmelerini, yetkinlik ve yeteneklerini arttırmalarını ve kurum içi sinerjiyi en üst düzeye çıkarmalarını sağlayacak; kurumsal ve bireysel kültür ortamını yaratmak.

Vizyon

Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve ortaklarımızın çıkar ve mutlulukları kadar, topluma ve çevremize karşı olan sorumluluklarımızın da hassasiyetle gözetildiği bir yönetim anlayışını ve başarının varılacak bir hedef değil, hiç bitmeyen keyifli bir yolculuk olduğu inancını benimseyen, karlı ve aynı zamanda sektöründe global ölçekte lider bir kuruluş olabilmek.