İnsan Kaynakları Politikamız

Altınyıldız’da insan kaynakları yönetim anlayışımızın temelini şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik, katılımcılığı sağlayan mekanizmaları kurmak oluşturur.

Altınyıldız’da, tüm çalışma arkadaşlarımıza karşı etik davranırız.

İşyerinde Demokrasi

Altınyıldız’da tüm çalışanlarımızın kendi fikir ve önerilerini özgür bir biçimde ifade edebildiği açık iletişim ortamının bulunması desteklenir. Yalnızca tanımlı kanallardan değil, her bir çalışanımızın işi ve işlerimiz ile ilgili her türlü görüş, öneri ve eleştirilerini paylaşmalarının işimizi geliştireceği inancımız ile tüm organizasyonlarımızda açık iletişim ortamları desteklenir. Çalışma ortamımızda yaşanabilecek herhangi bir anlaşmazlık durumunda bütün çalışanlarımız statü ayrımı yapılmaksızın eşit olarak dinlenir.

Eşit Davranma İlkemiz

Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş. olarak işe alma, iş ilişkisi süreci, ücretlendirme, eğitime katılım,

terfi, emeklilik ve tüm istihdam koşullarında fırsat eşitliği sunarız. Irk, renk, cinsiyet, din, medeni hal, cinsel yönelim, politik görüş ya da mensubiyet, etnik kimlik, sağlık durumu, ailevi sorumluluklar, sendikal etkinlik ya da üyelik, fiziksel engellilik ya da yaş gibi etkenlere dayalı ayrımcılık yapılmasını kabul edilemez buluruz.