Değerlerimiz

Müşteri Mutluluğunu Esas Alırız

Müşterinin beklentisinin üzerinde yaratıcı ürün, hizmet ve deneyim sunmaya odaklı olmak. Fonksiyonu ile ilgili olarak müşteriye dokunan her noktada gelişim sağlamak. Her davranışında müşteriye önemini ve önceliğini hissettirmek bizim için esastır.

Yaratıcıyız

Yaratıcı çözümler ve yaklaşımlar keşfetme ve uygulama yeteneği. Denenmemiş, yapılmamış olanları düşünüp uygulamak. İşleri yapış tarzını sürekli değerlendirip geliştirmek. Varsa, yönettiği ekipte yeni fikirlerin doğmasını desteklemek. “Neden olmasın?” diye sorabilmek bizim en önemli özelliğimizdir. Yenilikçiliğimizin esin kaynağı ise müşterilerimizdir.

Cesuruz

Hızlı karar verebilme, gerektiğinde esnek davranabilme. Değişime olumlu yaklaşmak ve desteklemek. Koşullar gerektirdiğinde zaman kaybetmeden değişmek, değiştirmek, bizi biz yapan değerlerimizdendir.

Tutkuluyuz

İstekle çalışmak. İşinin liderliğini yapmak. Ekibine motive edici, ilham veren ortamları yaratmak. Olumlu tutum sahibi olmak ve ekibine yansıtmak. Hedeflerine odaklanmak, coşkuyla çalışmak. Keyifli çalışmak Boyner Grup çalışanlarının temel özelliğidir.

Sürekli Öğreniriz

Sürekli öğrenmek, kendi uzmanlık bilgilerini sürekli güncel tutmak ve diğerlerini geliştirmek ve yetiştirmek. Öğrenmek ve öğretmek. Çeşitli kaynaklardan bilgi edinerek, işlerin ne yöne gidebileceği konusunda bir vizyon yaratmak. İşinin, ekibinin ve kendinin daha verimli olmasını sağlamak Boyner Grup çalışanlarının olmazsa olmazıdır.

Sorumluluk Sahibiyiz

Topluma katkı sağlamak, katkı sağlamaya destek olmak. Ekip arkadaşlarına, iş ortaklarına, müşterilerine ve topluma etik, şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir yaklaşımla ‘’İyi insan, iyi çalışan, iyi vatandaş’’ olmak. Davranışlarının ve eylemlerinin sosyal, ekonomik ve çevresel sorumluluklarının farkında olarak işini yürütmek Boyner Grup çalışanının vazgeçilmezidir.

Büyük Bir Aileyiz

Daima -iyi bir aile gibi- karşılıklı güven, saygı, katılım, adalet ve işbirliği esasıyla çalışmak tüm Boyner Grup çalışanlarının performansları dışında herhangi bir farklılık gözetilmeden çalışmasına, yükselmesine, gelişmesine sürekli olarak fırsat vermek. Ailenin güvenilirliğini, sıcaklığını, keyfini yaşamak ve yaşatmak bizim için esastır.