Çevre Politikamız

Şirketimizin, tüm faaliyetleri içerisinde çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesinin sağlanması  temel ilkemizdir.

 Bu çerçevede:

  • Sistematik olarak çevre hedefleri belirleriz, programlar yaparız,değerlendiririz ve gerekli kaynakları ayırarak hedeflere ulaşmaya çalışırız.
  • Çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyarız, tüm yasal gereklilikleri ve diğer şartları yerine getiririz.
  • Kirliliğin önlenmesi amacıyla faaliyetlerimizin çevre etkilerini kontrol altında tutarız.
  • Çalışanlarımıza çevre bilinci ve sorumluluğu vererek, faaliyetlerimizde çevreyi göz önünde bulundururuz.
  • Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları, çeşitlerine göre ayrıştırır, geri dönüşüm veya bertaraf yöntemi uygularız.
  • Doğal kaynak kullanımını ve enerji tüketimini azaltmak için çalışmalar yaparız.
  • Faaliyetlerimizde kullandığımız hammadde, yardımcı malzeme/maddeleri verimli şekilde kullanırız.
  • Çevre Yönetim Sistemi ile çevre performansımızı sürekli izleriz ve iyileştirme çalışmaları yaparız.